One-year blogging anniversary

今天是建站一周年纪念日。

我已经不记得2019年的这一天,我为什么会突然心血来潮地折腾一整天,装上服务器,安装好Wordpress搭好网站了。

可能是我那一段时间一直在关注一些博客,也刚好看到了很多很有意思的个人网站,所以也想建一个网站吧。

后来自己仔细想想其实这不是最重要的原因,建站对我充满吸引力的原因,应该是在内心深处想找回自己的某些记忆:

在2006年2月,当时新浪博客还是很火爆的时候,我刚学会上网,对网上的一切都很好奇,包括浏览器图标和那些绚丽的网页。我在新浪开通了邮箱和博客,这是我第一次有了自己的邮箱和博客,也是自己第一次在互联网上留下自己的足迹。

在博客开通的时候,我非常兴奋,迫不及待地给自己取名字、加装扮、选背景、开通各种各样新的功能,把自己的“大作”发表。

开通好博客之后,发现博客边栏里有一个访客统计,毎当博客的访问数加一的时候,自己就激动一下,有人来看我的博客了!发现每次自己刷新一下页面的时候,那个访问数就会多一个,当时不懂为什么,所以自己疯狂刷新自己的博客。到访问数到100的时候,我还特地画了一张“… Read all/全文

Reply in Slowly

感谢来信
不过没有出糗,你是今年唯一一个送我生日祝福的人:)
我也有享受独处的时候,享受独处并不意味着自己没有归属感,只是最近我的状态不太好,曾经的某种归属感和安逸的状态丧失了,这也可能意味着我需要调整自己的状态了。

然后下载了很多很多社交软件,想找个人聊天,以为这样就能让自己舒服一些,但是我找不到话题也主动不起来,碎片化的文字和浮躁的动态让我退却。难怪有人说,“陌生人社交就是荷尔蒙社交,不会有其他的存在,社交界没有新故事,人的本性没有改变”。但到这里能够写单纯的文字交流,如果它对你的文字不感兴趣的话,它是不会也没有能力回复你的。不过我比较懒,写长文字花时间,折腾自己的文章就要费半天功夫😂。
没有谁能够真正的懂一个人,了解自己也是很难的。
我可能需要看书解决自己的一些问题,如果有什么心得我会写出来。《四种爱》里将爱的概念分为亲爱、友爱、情爱和神爱,我觉得我缺少对它们的感受,也不理解其中的含义。

Return to dreamland

梦饮酒者,旦而哭泣;梦哭泣者,旦而田猎。方其梦也,不知其梦也。梦之中又占其梦焉,觉而后知其梦也。且有大觉而后知此其大梦也,而愚者自以为觉,窃窃然知之。君乎,牧乎,固哉!丘也与女,皆梦也;予谓女梦,亦梦也。是其言也,其名为吊诡。万世之后而一遇大圣,知其解者,是旦暮遇之也。

不能直接看成美学和艺术理论:动物也许会死,重要的是我们会死但我们没有意识到会死。如果我们按照以前的方式,去超越现象追求本能打手电筒,做不到的时候我们还作为本体在世界存在,把现象只看成现象,不再痛苦,(丢了现象,不是本质的东西)如果我们把喜怒哀乐看成现象,就不会完全束缚在一个固定的地方,我们不应该被它所欺骗,我们在一个日常的梦中,把梦当梦时会更真实一点。这里就出现了一种艺术形式,当我们有一天看见一个东西,假象会教育我们,我们的现象不是真的。因此,恰恰相反,我们尝试画是假的,生活是真的,但画教育我们更真实的东西。这不是虚幻的欢乐,用一种方式。告诉我们我们在生活里面扮演戏剧。戏剧家告诉你们你在日常生活中也是一个存在的方式。艺术不是人类的消遣:它是让我们反过来让我们更真实的东西。如果我们只是意识到现象是现象,保持距离,会感觉虚幻和绝望。… Read all/全文